Riconoscimento del matrimonio e libertà di movimento dei lavoratori nell’Unione Europea

 

Questo articolo è ispirato a una conferenza del professor Jensen M. Scherpe1, tenutasi durante il mio corso di Diritto Comparato. Normalmente il Diritto di Famiglia non appartiene al mio indirizzo di specializzazione, ma le problematiche presentate a riguardo mi sono, sin da subito, sembrate troppo importanti per il loro impatto sulla società europea per lasciar cadere il discorso. Ho deciso, dunque, di esporvi in sintesi una dei principali questioni irrisolte del Diritto di Famiglia in Europa.

Dopo una breve introduzione, condita da qualche breve battuta sulla Brexit (era il 29 marzo, data della ratifica dell’articolo 50, atto che sancisce l’avvio del processo di uscita dall’Unione Europea), il nostro relatore impostò il suo discorso cominciando con alcune considerazioni su uno dei pilastri dell’Unione Europea: la libertà di movimento dei lavoratori. Continue reading “Riconoscimento del matrimonio e libertà di movimento dei lavoratori nell’Unione Europea”

Recognition of marriage and the free movement of workers in the European Union

 

This article is to a great extent inspired by a recent guest lecture which was given by Dr Jens M. Scherpe[1] in my class on Comparative Law in the Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven ) in Belgium where I am doing my Erasmus program. Normally, Family Law does not fall under my current specialization in the faculty of law, but the problematic discourse/the problem of the discourse we had in class seemed too important in the context of our European society just to lay aside. For this reason, I decided to do a summary and present one of the main problems in today’s European Family. Continue reading “Recognition of marriage and the free movement of workers in the European Union”

Манифест

onДобре дошли в общото ни онлайн пространство където споделяме идеи, информация, знания, емоции и размисли.

Jeune Europe, или както можем да го наречем на български „Млада Европа“ не е просто име. То е проблясък светлина от европейската история които следваме от ХIX век, време на множество промени и вълнения. „La Jeune Europe“ бе група интелектуалци от различни европейски държави, построена върху идеалите на Джузепе Мацини с една единствена цел :“Заедно да направим Европа на хората“.

В духът на нашият проект е строго имплементирано споделянето между хора от различни държави и научни области с цел да постигнем схоластичен прогрес с помощта на обмяната. Сто години са изминали от Първата световна война, която постави млади европейци едни срещу други, тридесет години от създаването на програмата Еразъм, която продължава да образува нови връзки между европейската младеж. Днес имаме възможността да развием Европа с помощта на пълна интеграция за да може по този начин да създадем морски фар който да свети към целия свят.

В днешно време, дискусиите на тема граници и интеграция са налице и са нужни. Ние намерихме близък европейски контекст с хора идващи от целия свят събрани в една географска точка, но технологията ни позволява да продължим по-надалеч като споделяме знания, съдействие и ценности за да построим една нова, по-голяма и силна Европа чрез индивидуален и общ прогрес. Следователно всеки посетител има възможността да вземе и сподели своите знания като се свърже директно с авторите, които въз основа на основната характеристика на този блог, която е стойностното съдържание свързано с различни теми и области, ще ги разгледа преди да бъдат публикувани.

Имайки предвид, че идеята на блога е да извлече максимума от обмена, съдържанието му може да засегне всяка една тема. Всяка статия, надяваме се ще бъде написана с умисъла да бъде използвана като начална точна на дискусия, която може да бъде задълбочена чрез диалозите в нея и така да предаде нови знания и гледни точки на нейните читатели. Блогът ще набляга основно върху европейски въпроси, но всеки принос дошъл от отвъд границите на Европа остава важен елемент за да можем да имаме по-добър изглед на Европа отстрани.

В ролята на ново поколение, ние ще трябва да се изправим пред предизвикателствата на бъдещето. Някои пътеки, като изграждането на мира в Европа са вече постлани и ние ще трябва да се погрижим да запазим това което е вече създадено. Други, като промяната на климата, остават напълно зависими от нас самите.

„Jeune Europe“ е начин да се опознаем по-добре като европейци, да израснем заедно, да намалим дистанциите между нас, да покажем на света какво сме ние и какво можем да направим за неговото бъдеще.

Наша е отговорността да вземем най-доброто от миналото, настоящето за да създадем заедно едно по-добро бъдеще.

Ние, Европа, можем да го направим.