La renta básica universal y la evaluación de las innovaciones sociales

Como muchos otros países, Finlandia también entró en recesión debido a la crisis financiera del 2007. A medida que la tasa de desempleo aumentaba y mantener nuestros servicios públicos se hacía cada vez más difícil, muchas soluciones fueron propuestas. Una de las formas más ambiciosas de solventar los problemas financieros a los que se enfrentaba Finlandia fue la reinvención de nuestro sistema de ayudas sociales. Continue reading “La renta básica universal y la evaluación de las innovaciones sociales”

Esperimenti di innovazione sociale e reddito di base universale

La Finlandia, come molti altri paesi, ha subito una recessione economica in seguito alla crisi finanziaria del 2007. In quegli anni un forte calo dell’occupazione ha reso sempre più complicato il mantenimento dei servizi pubblici a un alto livello di qualità. Per risolvere il problema sono state suggerite e tentate diverse soluzioni. Una delle misure più ambiziose proposte, salvaguardando le finanze pubbliche, è stata reinventare il sistema previdenziale del paese. Continue reading “Esperimenti di innovazione sociale e reddito di base universale”

Revenu universel et expérimentations pour l’innovation sociale

Comme beaucoup d’autres pays, la Finlande est entrée en récession après la crise financière de 2007. Puisque le taux de chômage augmentait et qu’il devenait de plus en plus difficile de maintenir nos services publics, beaucoup de solutions ont été essayées et suggérées. L’un des moyens les plus ambitieux de résoudre les problèmes financiers auxquels fait face la Finlande est la réinvention de notre système de sécurité sociale. Continue reading “Revenu universel et expérimentations pour l’innovation sociale”

Universal basic income and testing social innovation

 

Like many other countries, Finland also fell in to recession after the financial crisis of 2007. As the number of employed people fell and it became increasingly difficult to keep up our public services, a lot of solutions were tried and suggested. One of the more ambitious ways of solving the financial problems facing Finland is the reinvention of our social security system. Continue reading “Universal basic income and testing social innovation”

Manifesti

 

Tervetuloa yhteiseen tilaan jakamaan tietoa, ideoita, tunteita ja ajatuksia.

Jeune Europe on muutakin kuin nimi. Se on valonpilkahdus, polku jota seuraamme Euroopan menneisyydestä, sen mullistusten sekä levottomuuksien 1900-luvulta. ”La Jeune Europe” oli ryhmä ajattelijoita ympäri Eurooppaa joita yhdisti italialaisen poliitikon ja aktivistin Giuseppe Mazzinin ideaalit ja tavoitteet: ”Rakentaa yhdessä Eurooppa ihmisille”.

Tarkoituksemme on tuoda yhteen ihmisiä eri maista ja aloilta jakamaan ajatuksiaan, ja siten laajentaa ihmisten maailmankuvaa mahdollisimman monipuolisesti. Sata vuotta ensimmäisen maailmansodan jälkeen joka iski nuoret eurooppalaiset miehet toisiaan vastaan, sekä kolmekymmentä vuotta Erasmus projektin käynnistämisen jälkeen joka on luonut ja luo yhä uusia yhteyksiä eurooppalaisen nuorison välille, meillä on mahdollisuus kehittää Eurooppaa yhteenkuuluvuuden avulla ja tehdä siitä majakka koko maailman kehitykselle.

Nykyään keskustelu maiden rajoista ja kulttuurien sekoittumisesta on sekä käynnissä että myös tarpeellista. Meillä kaikilla on yhteinen Eurooppa maantieteellisenä paikkana, mutta teknologian avulla voimme päästä pidemmälle. Jakamalla tietoa, ymmärrystä ja arvojamme, voimme yksilöllisen ja yhteisöllisen kehityksen avulla rakentaa suuremman ja vahvemman Euroopan. Tehdäksemme tämän mahdolliseksi jokaisella kävijällä on mahdollisuus saada ja jakaa tietämystään ottamalla yhteyttä tämän blogin kirjoittajiin. Pitääksemme yllä blogin perustavaa ajatusta laadukkaasta keskustelusta kaikilla osa-alueilla, lähetetyt artikkelit luetaan kirjoittajien toimesta ennen julkaisua.

Eräs tämän blogin tavoitteista on tehdä ajatusten vaihdosta mahdollisimman tuottavaa ja siksi toivomme että jokainen artikkeli toimisi herätteenä keskustelulle joka syventää vanhaa ja tuottaa uutta ymmärrystä sekä näkemyksiä. Koska suurin osa kirjoittajistamme tulee Euroopasta, on blogin painopiste myös Euroopassa. Tämän takia muualta maailmasta tulevien osallistuminen keskusteluun on tärkeää laajemman näkemyksen saavuttamiseksi.

Uutena sukupolvena meidän täytyy vastata haasteisiin joita tulevaisuus tuo tullessaan. Jotkut näistä, kuten rauhan rakentaminen Eurooppaan, on jo aloitettu ja meidän täytyy suojella näitä aikaisempien sukupolvien saavutuksia. Toiset, kuten ilmastonmuutos, ovat kokonaan meidän käsissämme.

”Jeune Europe” on keino yhä kasvavaan ymmärrykseen eurooppalaisten välillä, mahdollisuus kasvaa yhdessä, pienentää etäisyyksiä välillämme ja tehdä maailma tietoiseksi siitä keitä me olemme ja mitä meillä on tarjota maailman tulevaisuudelle.

Meidän vastuumme on oppia menneestä, tehdä kaikkemme tässä päivässä ja rakentaa parempi tulevaisuus.

Me, Eurooppa, pystymme siihen.