Polityczna wiosna ludów w Polsce

Połowa lipca 2017 roku. Partia rządząca w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), pomimo zbliżającego się końca ostatniego posiedzenia sejmu przed przerwą wakacyjną, zmienia plan posiedzenia i dodaje do niego głosowanie nad kontrowersyjnymi ustawami dotyczącymi reformy sądownictwa. Zmiany te w praktyce doprowadziłyby do sytuacji w której minister sprawiedliwości (wybierany przez partię) wybierałby sędziów wszystkich sądów, od sądów lokalnych po sąd najwyższy. PiS nie spodziewa się jednak, że tym razem młodzi ludzie dołączą do protestujących przeciwko rządowi.

Continue reading “Polityczna wiosna ludów w Polsce”

Una primavera politica in Polonia

Proteste nelle piazze in Polonia, fonte www.bbc.co.uk

Metà di luglio 2017, il Partito di governo in Polonia, Diritto e Giustizia (PiS), in prossimità dell’interruzione estiva dei lavori parlamentari ha stravolto ogni programma, inserendo nell’agenda un controverso pacchetto di misure.
Si tratta di un progetto di legge per modificare le modalità di elezione dei giudici, non più indipendenti ma scelti direttamente dai partiti.
Ciò che non avevano previsto però, è stato il compatto e determinante intervento dei giovani, che, questa volta, si sono uniti agli altri gruppi nelle proteste anti-governative.

Continue reading “Una primavera politica in Polonia”

Political spring in Poland

Protests in Poland, source www.bbc.co.uk

Half of July 2017. The ruling party in Poland, called the Law and Justice (PiS), despite the near end of the session and the start of summer break for the parliament, changes the plan of the session and pushes a controversial bill on the agenda. A bill to change the way of choosing the judges so that they are chosen by the party. What they do not expect though, is that this time the Youth will join the other age-groups in the anti-government protests. Continue reading “Political spring in Poland”