Polityczna wiosna ludów w Polsce

Połowa lipca 2017 roku. Partia rządząca w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), pomimo zbliżającego się końca ostatniego posiedzenia sejmu przed przerwą wakacyjną, zmienia plan posiedzenia i dodaje do niego głosowanie nad kontrowersyjnymi ustawami dotyczącymi reformy sądownictwa. Zmiany te w praktyce doprowadziłyby do sytuacji w której minister sprawiedliwości (wybierany przez partię) wybierałby sędziów wszystkich sądów, od sądów lokalnych po sąd najwyższy. PiS nie spodziewa się jednak, że tym razem młodzi ludzie dołączą do protestujących przeciwko rządowi.

Continue reading “Polityczna wiosna ludów w Polsce”

Una primavera politica in Polonia

Proteste nelle piazze in Polonia, fonte www.bbc.co.uk

Metà di luglio 2017, il Partito di governo in Polonia, Diritto e Giustizia (PiS), in prossimità dell’interruzione estiva dei lavori parlamentari ha stravolto ogni programma, inserendo nell’agenda un controverso pacchetto di misure.
Si tratta di un progetto di legge per modificare le modalità di elezione dei giudici, non più indipendenti ma scelti direttamente dai partiti.
Ciò che non avevano previsto però, è stato il compatto e determinante intervento dei giovani, che, questa volta, si sono uniti agli altri gruppi nelle proteste anti-governative.

Continue reading “Una primavera politica in Polonia”